HRACÍ SYSTÉM

 

KRAJSKÁ SOUTĚŽ MUŽŮ (KSM)

2016 - 2017

Účastníci:

1. HC Skuteč 

2. TJ Sokol Čestice

3. TJ Sokol Semechnice 

4. SK HC Opočno 

5. SK Třebechovice p.O.B 

6. TJ Lanškroun 

7. TJ Sp.Nové Město n.M. 

Hrací systém:

1. část: 7 družstev čtyřkolově každý s každým, tj. 24 utkání. Úkolem této části je určit pořadí družstev pro 2. část soutěže. Baráž: Družstva na 1. a 2. místě postupují do baráže, kde se utkají s družstvy na 7. a 8. místě z Krajské ligy mužů. Čtyři družstva se utkají dvoukolovým systémem každý s každým – viz. Rozpis KLM. Hráči nastupující v baráži musí mít odehráno minimálně 50% utkání v soutěži za daný klub s tím, že se sčítá počet startů za družstvo mužů a juniorů, příp. dorostu, avšak utkání play off, kvalifikační a barážová utkání se do tohoto počtu nezapočítávají. U brankáře se do tohoto počtu utkání započítávají i ta utkání, ve kterých byl uveden v zápise o utkání, i když do hry nezasáhl. Podmínku 50% odehraných utkání za příslušný klub nemusí splnit ten hráč, který získal oprávnění hrát za klub do 15.12.2016 a v následujícím období nesehrál žádné soutěžní utkání za jiný klub. 

2.část: Pohár předsedy KVV ČSLH: Družstva na 3. – 7. místě po první části hrají dvoukolově, tj. 8 utkání. Body ze základní části se nezapočítávají. Jestliže se družstvo z Pardubického kraje umístí v 1.části soutěže na 1. a 2. místě, baráže se nezúčastní, postoupí družstvo na dalším místě z Královéhradeckého kraje. Postup: Družstva na 1.a 2. místě baráže mají právo účasti v KLM pro s. 2017 – 2018. SDŘ, čl. 215 Dvě nebo více družstev stejného klubu nemohou hrát ve stejné mistrovské soutěži. V případě, že by k tomu mělo dojít, postupuje se takto: a) jestliže „B“ družstvo si vybojovalo postup do stejné soutěže, v níž je „A“ družstvo, nebude mu právo účasti v soutěži přiznáno a místo něho postoupí družstvo na dalším místě tabulky, které splňuje stanovené podmínky. b) Sestoupí-li z vyšší soutěže „A“ družstvo do soutěže, v níž hraje „B“ družstvo, bude „B“ družstvo přeřazeno do nejbližší nižší soutěže bez ohledu na své umístění (v soutěži KSM pro s. 2015 – 2016 nemůže tak klub „B“ družstvo přihlásit). c) Jestliže by k účasti „A“ i „B“ družstva mělo dojít převodem práva účasti v soutěži, řídící orgán soutěže takový převod neschválí. Hrací dny: středa nebo čtvrtek neděle nebo sobota 

 

Termíny:        1. část  09.10.2016 - 18.1.2017

                      2. část  29.1.2017  -  8.3.2017 (5.3.2017 - BARÁŽ)

Technické normy 

1) Pořádající klub je povinen při utkání zajistit zřetelně označené pořadatele v počtu 1+5. 

2) Domácí nastupují v utkáních ve světlých dresech, hosté v tmavých. 

3) Hráči nemusí mít stejnou barvu přileb a čísla na rukávech, hráči musí mít stejnou barvu stulpen a kalhot, s výjimkou brankáře, doporučeny jsou jmenovky na dresech hráčů. 

4) Klub, který má družstvo KLM a KSM předloží řídícímu orgánu před zahájením soutěže soupisku A družstva a v sezóně je povinen řídit se ustanovením SDŘ, čl. 220 – 223. KVV rozhodl o udělení výjimky pro hráče do 21 let (čl. SDŘ 221), na něž se nevztahuje omezení 30% odehraných utkání za A družstvo. Tito hráči mohou nastoupit za družstvo A, B i juniorů bez omezení. 

5) Určení 30% utkání pro potřeby čl. 221 SDŘ je 7 zápasů. 

6) Před sezónou je povinné školení trenérů z pravidel LH včetně doplňků. Doplněk pravidel pro utkání s nerozhodným výsledkem v normální hrací době: za vítězství v normální hrací době získá družstvo 3 body, v případě nerozhodného výsledku družstva získají po bodu. Po 2 min. přestávce následuje 5 min. prodloužení (bez úpravy ledu a bez výměny stran), každé družstvo hraje v prodloužení v počtu čtyř hráčů a jednoho brankáře. Nedojde-li k rozhodnutí, pokračuje se samostatnými nájezdy podle čl. 406 SDŘ LH s třemi různými střelci z každého družstva. Provádí se úprava ledu. Nebude-li rozhodnuto ani po třech SN, pokračuje se po jednom SN na každé straně (s výměnou pořadí) do rozhodnutí. Vítěz získává druhý bod.