P R O G R A M VALNÉ HROMADY HC Opočno

28.08.2016 06:20

P R O G R A M

 

VALNÉ  HROMADY  HC Opočno,

konané ve čtvrtek 29.9.2016 v 18.00hodin

na zimním stadionu Opočno

 

Návrh programu:

1.       Zahájení valné hromady

2.       Schválení pracovního představenstva

3.       Schválení návrhu programu valné hromady

4.       Volba mandátové, návrhové

5.       Zpráva o činnosti HC Opočno

6.       Ekonomická zpráva

7.       Zpráva kontrolní komise

8.       Zpráva mandátové komise

9.       Diskuse

10.   Zpráva návrhové komise – schválení návrhu usnesení

11.   Závěr valné hromady

 

 

V Opočně dne 29.9.2016