Školení trenérů "Licence C+mládež"

25.06.2015 21:29

Pardubický Krajský svaz ledního hokeje

pořádá                                    

školení trenérů "Licence C+mládež"                   
                                        
P Ř I H L Á Š K A                                        
na školení trenérů   " Licence C+ mládež"                                         
                                        
Termín konání        čtvrtek 24.09.2015-neděle 27.09.2015                                
Místo konání        Zimní stadion Skuteč                                
Zahájení akce        24.09.2015,v 8.00                                
Ukončení akce        27.09.2015 v 17.00, závěrečné zkoušky neděle 11.10. 2015                                
Kursovné        3400,- Kč                                
V ceně je započteno poplatek za vystavení průkazu trenéra, učebnice "Dlouhodobý trénink mládeže" , obědy 24.09. - 27.09.2015,                                
                                        
Způsob úhrady        na účet : 1206352399/0800, v.s. 020 a datum narození ve tvaru rok, měsíc a den                                 
                                     (např.020761008). Úhradu proveďte nejpozději                         do 31.08.2015        
                                        
Dopravu, ubytování a nocleh si účastník kursu hradí sám. Ubytování v případě zájmu lze zajistit  v blízkosti ZS -   nocleh cca 200,- Kč (max. kapacita 30 osob). Požadavek na ubytování uveďte v návratce. Snídaně a večeře  na náklady účastníka - snídaně 70,- Kč, večeře 100,- Kč                                        
                                        
Vezmi s sebou        kompletní hokejovou výstroj a výzbroj, sportovní oblečení na led a na hřiště, poznámkový blok, tužku, aktuální fotografii o rozměrech 4,5 x 3,5 cm (průkazové foto)                                
                                        
                                        
NÁVRATKA - ŠKOLENÍ trenérů  " Licence C+ mládež"                                        
Ve všech rubrikách vyplněnou a podepsanou návratku zašlete poštou na adresu: TMK, Sukova třída 1735, 530 02 Pardubice.Návratku je možné  po vyplnění  též naskenovat a zaslat            na e-mail:jaroslav.plisek@hcpce.cz   31.08.2015                                        
                                        
jméno            příjmení                    datum narození        
                                        
                                        
ulice                číslo popisné    město                    PSČ
                                        
                                        
telefon/telefony                        e-mail                
                                        
                                        
                                        
mám zájem o ubytování (ANO/NE)                                        
                                        
závazně se přihlašuji - podpis