SOUTĚŽNÍ ŘÁD OPOČENSKÉHO MÍČOVÉHO SEDMIBOJE

18.08.1900 22:52

SOUTĚŽNÍ ŘÁD OPOČENSKÉHO MÍČOVÉHO
SEDMIBOJE
1.1 Obecné informace
Tento sport je určen pro všechny sportovce, kteří si rozumí s míčem.
1) Turnaj je pořádán pro dvojice mužů(smíšené) starší 15-ti let, každý účastník
startuje na vlastní nebezpečí.
2) Vklad za dvojici je stanoven na 300,-Kč
3) Sportovní disciplíny: stolní tenis, nohejbal, tenis, volejbalový debl, kopaná – penalty,
házená – hody sedmiček, košíková – hody šestek.
4) V průběhu turnaje nemůže mít družstvo (rozumí se dvojice) náhradníka. V případě
nedohrání turnaje (např. zranění partnera) dvojice odstupuje a startovné se nevrací,
dosavadní body zůstávají a dvojici se započítávají do konečného pořadí.
5) Bude-li odehráno zcela 5 disciplín a nebude možno pokračovat v turnaji, má právo
pořadatel vyhodnotit turnaj dle dosažených bodů ve všech disciplínách. V nezbytném
případě může pořadatel provést následující zkrácení (např.):
Nohejbal – 1 set do 10 bodů, při dosažení 5 bodů střídání stran,
Volejbal – 1 set do 10 s rozdílem 2 bodů, za stavu 11:11 vítězí ten, kdo získá 12. bod.
Při dosažení 5 bodů střídání stran.
Tenis – 1 set čtyřhry (avšak od stavu 2:2), za stavu 6:6 tie break.
Dále je pořadatel oprávněn provést zkrácení těchto i jiných disciplín vhodným způsobem
(při nepřízni počasí, pokročilém čase, atd.).
6) Losování do skupin i do jednotlivých disciplín je veřejné a bez nasazování .
7) V jednotlivých disciplínách bude hráno vylučovacím systémem. V každé disciplíně
bude určeno pořadí s odpovídajícím počtem bodů (podle velikosti skupiny).
Skupina do 16 dvojic
včetně
Skupina 17 – 32 dvojic včetně
1. místo 9 bodů 1. místo 9 bodů
2. místo 7 bodů 2. místo 7 bodů
3. místo 5 bodů 3. místo 5 bodů
4. místo 4 body 4. místo 4 body
postup mezi 8
dvojic
2 body
postup mezi
16 dvojic
2 body
postup mezi 8
dvojic
3 body
8) Dvojice získává příslušný počet bodů, i když bude mít volný los. Hlavní rozhodčí má
přitom povinnost použít pavouka s příslušným počtem předkol podle počtu účastníků.
9) Konečné pořadí je dáno výsledkem součtu všech získaných bodů za umístění
v jednotlivých disciplínách. Při rovnosti rozhoduje větší počet prvních míst, případně
druhých atd. Při rovnosti (rozumí se úplné) rozhoduje los.
10) Každý účastník je povinen na výzvu pořadatele převzít rozhodování – hraje se
v zásadě bez rozhodčích, pouze při sporech bude nasazen.
1.2 Pravidla míčového sedmiboje
1) Tenis
Hraje se jeden set čtyřhry, za stavu 6:6 tie break.
2) Nohejbal
Hraje se na dva sety do 10 bodů, za stavu 1:1 na sety rozhoduje rozdíl bodů
z obou setů, při rovnosti bodů rozhoduje, kdo vyhrál druhý set.
3)Volejbalový debl
Hraje se na dva vítězné sety do 15 bodů beze ztrát (tie break) s rozdílem
dvou bodů, za stavu 16:16 v setu vítězí ten, kdo získá 17.bod. Případný třetí
set musí být o dva body (např 19:17).
4) Basketbal
Hází se trestné hody na koš (šestky). Každý hráč má možnost jednoho
zkušebního hodu, využití této možnosti musí jasně ohlásit soupeři. I
v případě proměněného zkušebního hodu se tento bod nezapočítává. Pak
hází 5 soutěžních hodů v tomto pořadí hráčů – A1, B1, B2, A2,… Při rovnosti
hází všichni čtyři ve stejném pořadí po 1 soutěžním hodu (bez zkušebního)
až do rozhodnutí.
5) Stolní tenis
Hrají se dva vítězné sety čtyřhry do 11 bodů.
6) Házená
Hází se sedmimetrové hody. Každý má jeden zkušební hod (stejně jako u
basketu). Každý hází 4 sedmičky, z toho po dvou na každého ze soupeřící
dvojice. Pořadí stejné jako u kopané (bod č. 7). Při rovnosti se postupuje
jako u kopané.
7)Kopaná
Kopou se penalty (jedna zkušební). Každý kope 4 penalty, z toho po dvou na
každého ze soupeřící dvojice. Při rovnosti si dvojice vybere, kdo bude kopat
(až do konce) a kdo chytá. Kope se po jedné penaltě až do rozhodnutí.
Závazné pořadí postupu při kopání resp. házení a chytání v technických
disciplínách.
(kopaná – penalty, házená – sedmičky)
Pořadí kopání-házení chytání
1) A1 B1
2) A1 B1
3) A1 B2
4) A1 B2
5) B1 A2
6) B1 A2
7) B1 A1
8) B1 A1
9) B2 A1
10) B2 A1
11) B2 A2
12) B2 A2
13) A2 B1
14) A2 B1
15) A2 B2
16) A2 B2
V případě nerozhodného výsledku následuje „náhlá smrt“ – z každé dvojice jeden hází
(kope), druhý chytá – provádí se až do rozhodnutí.