Turnaj Krajů VTM U12 roč. 2005 v Opočně

05.11.2016 18:44

Neděle 6.11.2016 od 9:30 hodin v Opočně

Turnaj výběrů krajů ročníku 2005

-Liberecký kraj-

-Ústecký kraj-

-Královehradecký kraj-

 

 

 

Turnaj VTM 2005 U 12  ČSLH – OPOČNO

P R O P O Z I C E

A.  VŠEOBECNÁ  USTANOVENÍ

Pořadatel:                KVV ČSLH – Královéhradecký kraj

Místo konání:           Opočno

Termín:                    neděle 6. 11. 2016

Funkcionáři organizačního výboru:

a)    Ředitel turnaje:       Roman Šinkovský (v zastoupení Václav Pánek)

b)    Předseda STK:         Zdeněk Bury

c)  Členové STK:                vedoucí všech zúčastněných týmů

    

B.  TECHNICKÁ  USTANOVENÍ  

  1. Hrací řád

Hraje se podle pravidel ledního hokeje, soutěžního a disciplinárního řádu ČSLH a ustanovení těchto propozic. Konečné rozhodnutí ve všech sporných případech náleží organizačnímu výboru turnaje.

Turnaje se zúčastní krajské výběry hráčů U12. Vedoucí týmů předloží před zahájením turnaje pořadateli turnaje soupisku hráčů (20+2) s uvedením data narození a čísla dresu. Vedoucí týmu odpovídá za to, že všichni zúčastnění hráči jsou řádně zdravotně pojištěni (hráči předloží vedoucímu týmu před začátkem turnaje kartičku pojištěnce).

V případě vyloučení hráče do konce utkání rozhodne o jeho účasti v dalším (nejbližším) utkání STK turnaje.

 

  1. Hrací systém

Turnaje se účastní 3 týmy, které se utkají systémem každý s každým. V případě nerozhodného výsledku se utkání neprodlužuje, o vítězi rozhodne série 3 samostatných nájezdů (3 hráči z každého týmu, nájezdy zahajuje vždy tým označený jako domácí). Pokud nerozhodný stav trvá, pokračuje se po 1 hráči z každého týmu až do rozhodnutí.

Vítěz utkání v základní hrací době získá do tabulky skupiny 3 body. Vítěz utkání po samostatných nájezdech získá do tabulky skupiny 2 body. Tým poražený po samostatných nájezdech získá do tabulky skupiny 1 bod. Poražený tým po základní hrací době nezíská žádný bod.

O umístění ve skupině rozhoduje:

a) větší počet získaných bodů

b)  při rovnosti bodů 2 anebo více týmů, bude jejich pořadí určeno výsledky utkání sehraných mezi těmito mužstvy (vzájemná utkání)

c)  pokud trvá rovnost bodů ze vzájemných utkání, rozhoduje brankový rozdíl (skóre) ze vzájemných utkání, v případě shodného brankového rozdílu získá vyšší pořadí tým s vyšším počtem vstřelených branek

d)  pokud nadále trvá rovnost, rozhoduje brankový rozdíl ze všech utkání ve skupině

          (celkové skóre)

e)  pokud je brankový rozdíl ze všech utkání ve skupině shodný, rozhoduje vyšší počet vstřelených branek ze všech utkání ve skupině

f)  los

 

Hrací čas

Všechna utkání se hrají 3 x 15 minut čistého času.

Délka trestů při vyloučení hráče je následující: menší trest = 2 minuty čistého času, větší trest = 5 minuty čistého času, osobní trest = 10 minut čistého času. 

Úprava ledové plochy probíhá vždy po dvou odehraných třetinách, tzn. během utkání pouze jednou – po první nebo po druhé třetině

Před každým utkáním budou mít týmy k dispozici 5 minut času na rozbruslení, utkání začne ihned po rozbruslení, bez úpravy ledové plochy. Kotouče na rozbruslení poskytne pořadatel turnaje.

 

  1. Řízení utkání

Všechna utkání řídí 1 hlavní a 2 čároví rozhodčí. Rozhodčí a pomocné funkce (4 osoby – časoměřič, trestoměřič, zapisovatel, hlasatel) deleguje pořadatel.

 

  1. Zápis o utkání

Zápis o utkání poskytne pořadatel turnaje. Vedoucí týmů vyplní jméno, příjmení a čísla dresů jednotlivých hráčů. Zápis bude vyplněn před každým utkáním a nejpozději 15 minut před jeho začátkem odevzdán pořadateli turnaje.

 

  1. Lékařská služba

Zabezpečí pořadatel

  1. Námitky

Každý tým může podat námitku k průběhu a výsledku vlastního utkání. Námitku je třeba podat nejpozději 10 minut po ukončení utkání, písemně STK turnaje se vkladem 500,- Kč. V případě zamítnutí námitky vklad propadá ve prospěch pořadatele turnaje, v opačném případě bude navrácen.

 

C. HOSPODÁŘSKÁ USTANOVENÍ

Startovné ve výši 6 600,- Kč uhradí zúčastněný tým před začátkem turnaje pořadateli.

Pořadatel turnaje ze startovného hradí náklady na pronájem ledové plochy, rozhodčí a zdravotní službu a také oběd pro všechny zúčastněné týmy (vždy 22 hráčů + 3 členové realizačního týmu).

Ceny pro vítěze turnaje poskytne ČSLH (první tým obdrží pohár).

Dopravu hradí ČSLH, případně je placena z dotace kraje.

e)    Každý účastník je povinen mít 2 sady barevně odlišných dresů (tmavé a světlé). Volbu barvy dresu má tým uvedený jako domácí (v časovém rozpisu je uveden na prvním místě).

 

     D.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Týmy jsou povinny se v průběhu turnaje řídit těmito propozicemi a pokyny pořadatele.

Pořadatel si vyhrazuje právo oprav a změn těchto propozic, pokud si to vynutí potřeba nebo snaha o klidný a hladký průběh turnaje.

 

E.  ČASOVÝ ROZPIS UTKÁNÍ

9:30        A – B            Královéhradecký – Liberecký

11:15      B – C            Liberecký - Ústecký

13:00      C – A            Ústecký - Královéhradecký