Volební valná hromada Sportovního klubu HC Opočno 26.9.2019

29.09.2019 20:18

Volební valná hromada 

Sportovního klubu HC Opočno

26.9.2019 od 18:00 hodin 

v klubovně Spartaku v Opočně

17:30 - 18:00 hod. prezentace

18:00 zahájení valné hromady

schválení programu Valné hromady 

volba komisí / pracovní,návrhové,mandátové,volební a revizní/

volba členů výboru HC Opočno

výroční zpráva o činnosti HC Opočno za předchozí období

zpráva o hospodaření za rok 2018

zpráva revizní komise

diskuse k předneseným zprávám

schválení usnesení VH

závěr Valné hromady