Zápis č. 3/16-17 z mimořádného jednání Královéhradeckého KVV konaného dne 16. 6. 2016 v Hradci Králové

20.07.2016 13:03

Královéhradecký KVV ČSLH – U Koruny 292, 500 02 Hradec Králové

 

 

Zápis č. 3/16-17

z mimořádného jednání Královéhradeckého KVV konaného dne 16. 6. 2016 v Hradci Králové

 

 

Přítomni: Mgr. O. Votroubek, T. Martinec, V. Samek, M. Stehno, J. Šťavík

                               L. Balášová - sekretariát 

Omluven: Z. Poul, B. Šmika

 

                      

Jediným bodem jednání Královéhradeckého KVV ČSLH bylo projednání písemné žádosti HC Jičín o uvolnění týmu mužů do jiného kraje.

 

·         Královéhradecký KVV ČSLH jednohlasně zamítl uvolnění týmu mužů HC Jičín do soutěží jiného kraje. Rozhodnutí bude zasláno HC Jičín obratem e-mailem a doporučenou poštou.

 

·         Soutěže pro s. 2016/2017 považuje Královéhradecký KVV ČSLH za stanovené a schválené aktivem dne 9. 6. 2016.

 

·         Vzhledem k tomu, že soutěže KLM a KSM byly na aktivu schválené počtem 5 : 3 včetně termínů a technických norem, ukládá KVV STK zpracovat pracovní rozpisy obou soutěží a rozeslat na kluby, které zaslaly přihlášku do výše jmenovaných soutěží.

Úkol č. 1/3                 zpracovat a rozeslat pracovní rozpisy KLM a KSM

Termín:                                do 17. 6. 2016

Zodpovídá:                J. Šťavík, L. Balášová

 

 

 

Zapsala:                 Lucie Balášová