Zápis z aktivu hokejových klubů Královéhradeckého kraje konaného 9. 6. 2016 v Hradci Králové.

20.07.2016 12:59

Královéhradecký KVV ČSLH – U Koruny 292, 500 02 Hradec Králové

 

Z á p i s

 

z aktivu hokejových klubů Královéhradeckého kraje konaného 9. 6. 2016 v Hradci Králové.

 

1.       Zahájení.

 • Aktiv zahájil předseda Královéhradeckého KVV ČSLH Mgr. Ondřej Votroubek, přivítal všechny přítomné a seznámil je s programem aktivu.
 • Mgr. O. Votroubek přivítal předsedu KM a TMK a člena KM ČSLH M. Hostáka a předal mu slovo.
 • M. Hosták informoval kluby o vývoji novelizace systému soutěží juniorů a dorostu, KM ČSLH připravila návrh systémů soutěží LJ, LSD a LMD s tím, že budou zrušeny soutěže na úrovni kraje a bude tak vytvořena dvoustupňová soutěž pro všechny kluby. KM rozdělila na základě přihlášek družstva do skupin s ohledem na dojezdové vzdálenosti. Kluby Královéhradeckého kraje přijaly tyto návrhy bez větších připomínek pouze s podmínkou udělení výjimky pro start hráčů roč. 2002 v kategorii ml. dorostu. Tato výjimka byla KM přislíbena. Zástupce SK Třebechovice p.O. připomínkoval zvýšení výdajů pro rozhodčí dle sazebníku odměn. VV ČSLH na svém zasedání 2. 6. 2016 tento návrh zamítl a rozhodl o vytvoření soutěží junioru a dorostu na krajské úrovni (KLJ, KLD).  

·         Předseda KVV Mgr. O. Votroubek vyzval předsedu STK J. Šťavíka, aby přistoupil k projednávání návrhů systémů soutěží pro s. 2016 – 2017.

 

2.       Projednání a odsouhlasení návrhů systémů soutěží pro s. 2016 – 2017.

·         Předseda STK J. Šťavík přivítal přítomné a informoval o prozatímním složení komise – P. Šťavík, p. Votroubek, p. Balášová. Komise se bude scházet pravidelně ve čtvrtek a dle potřeb. Vyzval přítomné zástupce k rozšíření komise STK o člena z řad klubů kraje. Zájemci se mohou informovat o podrobnostech činnosti u předsedy STK.

 • STK připravila návrhy systémů soutěží všech kategorií na základě došlých přihlášek do soutěží s. 2016 – 2017.
 • STK při vytváření systémů soutěží vycházela z předešlých sezón, kde dvoustupňová soutěž mužů navazuje dle RS na předchozí sezónu. Soutěže juniorů a dorostu byly zpracovány na základě rozhodnutí VV ČSLH a soutěže LŽ na základě rozhodnutí KM a rozdělení do skupin (poslední úpravy proběhly 8. 6. 2016).
 • Písemné návrhy soutěží včetně termínů byly předány zástupcům klubů před zahájením aktivu.

 

KLM

Celkem se přihlásilo dle nároku na účast v soutěži 8 družstev.

STK připravila stejnou variantu jako v s. 2015 – 2016. Vzhledem k termínu kvalifikace o II. ligu došlo k posunutí ukončení 1. části soutěže. Z tohoto důvodu se hraje neděle – středa. Volné termíny jsou pouze o svátcích v prosinci 2016. Utkání o 3. místo se bude hrát a dvě vítězná utkání. Technické normy vychází ze SDŘ ČSLH. Přeborník kraje má právo účasti o II. ligu.

Vítěz po základní části obdrží pohár KVV.

Vyjádření klubů – 5 pro, 3 proti

Zástupce HC Jičín informoval o problematice zajištění hráčů na hrací den středu a požadoval o omezení na 2 středy v měsíci. Po diskuzi aktiv schválil začátek soutěže 2. 10. 2016 – ušetří se však pouze jedna středa. Na základě hlasování se nebude hrát mezi prosincovými svátky.

Zástupce HC Jaroměř nesouhlasí s možností využití hráčů na střídavý start dle SDŘ – Rozhodování o hostování dle části IV., čl. 7, odst. 3. Navrhuje omezení na max. 3 hráče v utkání na střídavý start.

Vyjádření klubů – 5 pro, 3 proti. Omezení bude součástí technických norem KLM pro Královéhradecký kraj.

V play-off soutěží II. liga ČR, LSD a ELIOD LMD, v kvalifikaci a v „baráži“ mohou za zúčastněné kluby nastoupit pouze hráči, kteří za příslušný klub odehráli minimálně 50% utkání v soutěži s tím, že se sčítá počet startů za všechna družstva v daném klubu, avšak utkání play-off, kvalifikační, či „barážová“ utkání se do tohoto počtu nezapočítávají. U brankaře se do tohoto počtu utkání započítávají i ta utkání, ve kterých byl uveden v zápise o utkání, aniž by zasáhl do hry. Podmínku 50% odehraných utkání za příslušný klub nemusí splnit ten hráč, který získal oprávnění hrát za klub do 15. 12. 2016 a v následujícím období nesehrál žádné soutěžní utkání za jiný klub.

Po odsouhlasení systému soutěže KSM, vystoupil zástupce HC Jičín s oznámením, že klub nebude schopný zajistit hráče na středeční utkání a HC Jičín požádá o účast družstva mužů v jiném kraji. Diskusi k tomuto oznámení ukončil předseda KVV Mgr. O. Votroubek s tím, že klub zašle nejpozději do 16. 6. 2016 své rozhodnutí písemně. KVV se bude žádostí zabývat na mimořádném zasedání KVV dne 16. 6. 2016. O rozhodnutí budou kluby informovány. Dočasně platí stávající rozhodnutí klubů – výše uvedeno.

 

KSM

Celkem se přihlásilo 5 družstev z Královéhradeckého kraje. Z Pardubického kraje se přihlásil HC Skuteč a TJ Lanškroun. KVV KSLH a STK přijímá pardubické kluby do soutěže. STK navrhla v první části soutěže čtyřkolový systém. Termíny soutěže jsou shodné se soutěží KLM s ohledem na baráž. V druhé části soutěže hrají družstva umístěná na 3. – 7. místě dvojkolově o Pohár předsedy KVV. Vyjádření zástupců klubů – 5 pro (včetně písemného vyjádření HC Skuteč), 2 se zdrželi hlasování.

V diskusi vystoupil zástupce TJ Lanškroun, který navrhl v druhé části hrát systémem play-off. V tomto případě by družstvo umístěné na 7. místě končilo.

Aktiv odsouhlasil navrženou variantu STK.

Klub, který má družstvo v soutěžích KLM i KSM, předloží řídicímu orgánu před zahájením soutěže soupisku A družstva a v sezóně je povinen řídit se ustanoveními SDŘ, čl. 220 – 223.

STK dořeší případnou účast v baráži družstev klubu, který má v soutěži družstvo A a B.

STK upozorňuje, že hráči, kteří nastoupí v kvalifikaci o 2. ligu ČR, ale i v krajské baráži, musí mít odehráno 50% utkání v soutěžích za daný klub v základní části (sčítá se počet startů za družstvo mužů a juniorů).

 

KLJ

Celkem se přihlásilo 6 družstev. Do soutěže Královéhradeckého kraje se přihlásilo družstvo HC Frýdlant z Libereckého kraje. Vzhledem k tomu, že Liberecký kraj tuto soutěž nemá, STK klub automaticky zařadila do soutěže. STK navrhla čtyřkolový systém, tj. 20 utkání v 1. části. 2. část – play off. Družstva umístěna na 1. 2. místě postupují přímo do SF. Utkání se hrají na dvě vítězná utkání. Utkání o 3. místo na dvě utkání. Vítěz play off se stává přeborníkem Královéhradeckého kraje s právem účasti v kvalifikaci o ligu juniorů ČR i v případě vítězství HC Frýdlant.

Vyjádření klubů – systém odsouhlasen.

Zástupci si vylosovali účastnická čísla.

 

KLD

Celkem se přihlásilo 9 družstev. Do soutěže Královéhradeckého kraje se přihlásila družstva HC Česká Lípa, HC Frýdlant a HC Lomnice n.P. STK kluby automaticky zařadila do soutěže STK a navrhla dvoukolový systém, tj. 16 utkání v 1. části. Družstvo umístěné na 9. místě v soutěži končí. 2. část – play off.  Všechna utkání play off se hrají na dvě utkání. Technické normy budou dořešeny v otázce střídavých startů dodatečně.

Zástupce SK Třebechovice navrhl změnu v 1. části. Družstva umístěná na 8. – 9. místě sehrají předkolo o právo účasti v části play off. Hraje se na dvě utkání. V základní části tak budou vloženy tři soboty a zákl. část skončí 21. 1. 2017. Předkolo se sehraje 27. 1. 2017 a 3. 2. 2017.

Vyjádření klubů:  6 pro, účastníci z Libereckého kraje předem souhlasili s navrženým systémem. 

Zástupci si vylosovali účastnická čísla. Právo účasti v kvalifikaci má vítěz bez ohledu na krajovou příslušnost.

 

Liga mladších a starších žáků

     KM ČSLH rozdělila družstva do skupin dle zaslaných přihlášek.

Stejný systém jako v loňské sezóně. Nadstavbové části se hrají s Libereckým krajem. Ve skupině Královéhradeckého kraje je 9 družstev, přičemž HC Dvůr Králové n.L. má pouze ml. žáky, HC Wikov Hronov má st. žáky a TJ Sp. Nové Město n.M. ml. žáky. HC Wikov Hronov a TJ Sp. Nové Město n.M. startují pod stejným nasazeným číslem. Sehraje se tak 16 utkání v soutěži ml. žáků a 14 utkání v soutěži st. žáků. Ve druhé části se hraje společně s Libereckým krajem, a to 1. – 4. a družstva umístěná v 1. části na 5 – 9. místě sehrají soutěž s Libereckým krajem - 3 družstva, tj. rovněž 8 účastníků. HC Nová Paka/Jičín a HC Jičín byl zařazen do skupiny Libereckého kraje a HC Město Rychnov n.Kn. do skupiny Pardubického kraje.Ve skupině Královéhradeckého kraje je 10 družstevHC Nová \paka/Jičín byl přeřazen do skupiny Libereckého kraje. SK Třebechovice p.O.

Aktiv bere na vědomí. Rozlosuje STK.

 

KL přípravek 2007

Stejně jako v s. 2015 – 2016 se hraje dle systému schváleného KM ČSLH. V první polovině (do konce r. 2016) turnajově formou minihokeje. Ve druhé části se hraje „velký hokej“ na celé ledové ploše jednokolově. Celkem se přihlásilo 16 družstev. V 1. části se uskuteční 9 kol, v každém kole se sehraje 5 turnajů o 3 týmech, 9 družstev bude mít v každém  kole volno. Pro tyto týmy se sehraje předkolo, a to 3 turnaje o třech týmech.

Vyjádření klubů – systém včetně sehrání předkola byl schválen.

Rozlosuje STK.

 

Minihokej 2008

Hraje se dle systému schváleného KM ČSLH a dle pravidel minihokeje. Celkem se přihlásilo 17 družstev. Vzhledem k počtu přihlášených družstev navrhla STK sehrát celkem 12 kol, přičemž v každém kole budou 3 turnaje o 3 týmech (hraje se 3 x 15 minut hrubého času) a 2 turnaje o 4 týmech (hraje se 3 x 10 minut hrubého času). Celkem se sehraje 60 turnajů.

Vyjádření klubů – systém byl schválen.

Rozlosování provede STK.

 

Minihokej 2009

Hraje se dle systému schváleného KM ČSLH a dle pravidel minihokeje. Celkem se přihlásilo 16 družstev.

Sehraje se celkem 6 kol, přičemž v každém kole bude 5 turnajů o 3 týmech. 6 družstev bude mít v každém kole volno. Tyto družstva sehrají předkolo, a to 2 turnaje o 3 týmech.

Vyjádření klubů – systém včetně sehrání předkola byl schválen.

Rozlosování provede STK.

Na návrh předsedy STK J. Šťavíka nebudou v zápisech uváděny časy branek. Po diskusi bylo schváleno, že se nebudou uvádět střelci branek, povede se pouze evidence vstřelených branek v zápise o utkání.

Zástupce HC Mountfield požádal účastníky Minihokeje o schválení výjimky sehrát turnaje na domácím ledě v Hradci Králové od 8.00 hodin. Zástupci klubů toto odsouhlasili.

 

3.       Závěr

 • Sekretářka svazu informovala o spuštění registračního systému a zřízení výdejního místa v sekretariátu Královéhradeckého KVV ČSLH. Kluby obdržely manuál k používání registračního systému elektronicky.
 • Pracovní rozpisy KLJ, KLD a LŽ obdrží kluby do 17. 6. 2016.
 • Pracovní rozpisy KLM a KSM obdrží kluby po dořešení účasti HC Jičín v soutěži KLM.
 • Pracovní rozpisy KLP 2007 a Minihokeje obdrží kluby do 15. 7. 2016.
 • Pozn. sekretářky – Na základě vyhodnocení Soutěže slušnosti 2015 – 2016 obdrží kluby finanční odměnu dle RS, a to do 30. 6. 2016. O zaslání financí budou kluby informovány. Výsledky soutěže slušnosti jsou zveřejněny na webových stránkách svazu.

 

 

Na závěr vystoupil předseda Královéhradeckého KVV ČSLH, poděkoval přítomným za účast, popřál všem hodně úspěchů v sezóně 2016 – 2017 a aktiv ukončil.

 

 

Zapsala:             Lucie Balášová                                                                                                      

Ověřili:              J. Šťavík